Novoroční přání rektora

Milé kolegyně, milí kolegové, studentky a studenti,

na sklonku roku 2022 Vám chci vyjádřit své osobní poděkování za to, že dlouhodobě, nebo jen po dobu vašich studií, spojujete svůj čas s naší univerzitou a každý jeden z vás přispíváte k rostoucímu dobrému jménu naší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Kampusy, budovy, laboratoře, ateliéry, to vše dohromady netvoří univerzitu. Univerzitu formují lidé – studenti a zaměstnanci – a vždy bude taková, jací budou lidé s ní spojení. Bude žít z toho, co my všichni do ní budeme vkládat. A bude nám to všem stejně tak i vracet. Díky vám za to, že do naší univerzity vkládáte jen to nejlepší z vás.

Na závěr bych rád popřál vám všem poklidný adventní čas, přeji vám co nejvíce, pokud možno, mediálního půstu, přeji vám mnoho radostných a hlubokých chvil strávených spolu s vašimi nejbližšími, přeji vám dobrou volbu knihy na zimní večery a příjemné prožití výletů, procházek nebo výběhů v krajině v zimním hávu.

Milí přátelé, buďte všichni hlavně zdrávi a přeji vám všem šťastný a úspěšný nový rok!

Quod bonum, faustum, fortunatumque sit