Knihovna UJEP si připomíná 10 let od svého založení

Univerzitní knihovna v roce 2023 slaví 10 let v nové budově a v nové podobě.

Svoji činnost zahájila Vědecká knihovna UJEP (VK UJEP) přesně 28. ledna 2013, kdy došlo ke sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově.

Objekt VK UJEP byl zbudován v rámci výstavby Kampusu UJEP, konkrétně Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MFC). To se dne 12. 8. 2012 stalo srdcem budovaného univerzitního kampusu. Zahrnovalo vzdělávací auly i sály, rektorát a Vědeckou knihovnu UJEP. V září 2012 došlo k logisticky náročnému přestěhování rektorátu do nového sídla UJEP z budovy v Hoření 13 na Severní Terase, zároveň také probíhalo náročné stěhování knihovních fondů z jednotlivých fakult univerzity do nového společného pracoviště Vědecké knihovny UJEP.

VK UJEP tak získala skutečně reprezentativní moderně vybavené zázemí jak pro zaměstnance, tak  pro studenty a veřejnost. Efektní budova přitahuje pozornost nejen 14–16 metrů vysokými piloty, na kterých stojí, ale také dlouhým proskleným tubusem volného výběru. Je zde k dispozici:

 • 251 studijních míst, 48 počítačů, 4 studovny, Wi-Fi připojení,
 • cca  365 000 knihovních jednotek, z toho 95 000 je k dispozici ve volném výběru,
 • cca 390 odebíraných titulů periodik,
 • knižní fond Rakouské knihovny (na 3 000 svazků rakouské literatury),
 • Evropské dokumentační středisko (publikace Evropské unie),
 • CEPRONIV (specializovaná knihovna na podporu praktické výuky německého jazyka),
 • přístup k renomovaným elektronickým informačním zdrojům (bibliografickým, plnotextovým),
 • moderní radiofrekvenční identifikace dokumentů včetně samoobslužných zařízení pro půjčování vracení,
 • komplexní vyhledávací discovery nástroj.

Součástí budovy VK UJEP je také Univerzitní knihkupectví a Kavárna Kampuska.

Za čin celouniverzitního sjednocení obdržela Vědecká knihovna UJEP dokonce ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Rok svého 10. výročí si knihovna připomíná fotografickou výstavou „10 LET VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP“ připravenou z foto fondu knihovny, kterou si bude moci veřejnost prohlédnout ve volném výběru od února 2023.

Výročí založení s sebou nese také zajímavé benefity pro čtenáře. „Na každý desátý den v měsíci, počínaje lednem, je vyhlášena AMNESTIE DLUŽNÍKŮ. A tak každému, kdo již 10. ledna vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu, bude dluh odpuštěn,“ říká ředitel knihovny Mgr. Martin Pečiva

Desetileté výročí připomínají ve VK UJEP na začátku roku také tematické výstavy:

 • Rok 2023 – Evropský rok dovedností (leden–únor 2023, vitrína ve vstupní hale VK UJEP). Výstava se věnuje vysokoškolské problematice v evropském kontextu a nabízí výběr publikací z knihovního fondu;
 • Knihovna jako podpora studia a vědy (leden–únor 2023, vitríny ve volném výběru VK UJEP). Výstava se zaměřuje na širokou nabídku služeb knihovny, které jsou k dispozici nejen studentům a akademickým pracovníkům, ale i široké veřejnosti.

Je připravována i výstava „Knihy s věnováním“.