Únor ve vědecké knihovně odstartuje vzpomínkovou výstavu

Po celý rok 2023 bude Vědecká knihovna UJEP připomínat své desetileté výročí… jako knihovna, která se neustále modernizuje. V únoru otevírá svoji výstavu vzpomínek.

Z bohatého knihovního archivu zaměstnanci VK UJEP vybrali ty nejlepší fotografie, které připomínají, jak „šel čas s vědeckou knihovnou“. Výsledkem je výstava „10 LET VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP“, která je k vidění ve volném výběru knihovny.

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 v čase od 8:00 do 15:00 h se vědecká knihovna připojí k celouniverzitní akci DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP. V rámci DOD UJEP nabídne možnost komentované prohlídky (vždy v celou hodinu a na vyžádání u výpůjčního pultu), registraci pro nové uživatele zdarma a celodenní volný vstup pro všechny návštěvníky VK UJEP.

Také v tomto měsíci bude probíhat „speciální nabídka“ k připomenutí desetiletého výročí. V pátek 10. 2. 2023 mohou „hříšníci“ využít akci AMNESTIE DLUŽNÍKŮ, kdy bude dluh odpuštěn všem, kteří v daný den vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu (volný výběr VK UJEP).

Během února knihovna nabídne studentům a akademikům hned dvě užitečná školení pod vedením zkušených školitelů:

  • Elektronické informační zdroje – školení je určeno pro studenty a pedagogy, kteří pro své studium a práci hodlají využívat odborné informace z licencovaných zahraničních databází. Ty jsou pro studenty a pedagogy na UJEP k dispozici zdarma. V této problematice bude možné si rozšířit obzory hned dvakrát, a to ve středu 15. 2. 2023 od 10:00 h (online v aplikaci MS Teams) a v úterý 21. 2. 2023 od 10:00 h (prezenčně v počítačové studovně VK UJEP). Obě školení proběhnou pod odborným vedením Bc. Jiřího Maška.
  • Zpracování rešerše pro kvalifikační práci – druhé neméně důležité školení pro všechny, kdo se chystají nebo již píší závěrečnou práci. Školitelka Mgr. Denisa Vrábľová zde ukáže cestu k základním studijním materiálům a nastíní otázky, které by si každý měl položit před započetím práce. Opět jsou k dispozici dva termíny.  V pátek 17. 2. 2023 od 10:00 h online v aplikaci MS Teams a v úterý  28. 2. 2023 od 14:00 h proběhne školení prezenčně v počítačové studovně VK UJEP.

I v únoru pokračují dvě drobné výstavy ve vitrínách knihovny. První ve vstupní hale – „Rok 2023 – Evropský rok dovedností“. Výstava se věnuje vysokoškolské problematice v evropském kontextu a nabízí výběr publikací z knihovního fondu. Druhá ve volném výběru: „Knihovna jako podpora studia a vědy“.