Letní kurzy 2023 – POLSKO

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách NAWA v polštině a angličtině.

Letní kurzy jsou zaměřené na polskou kulturu a jazyk, jsou určené především studentům (příp. pedagogům) v oborech polonistika, středoevropská studia zaměřená na Polsko.

Přihlášky přijímá AIA – uchazeči posílají naskenovaný Návrh na vyslání a motivační dopis v ČJ emailem na adresu , viz přehled nabídky zde. Uzávěrka přihlášek na české straně je 12. května. Uchazeč musí současně vyplnit elektronickou přihlášku polské strany pro konkrétní kurz – viz informace na stránkách NAWA. Jednotlivé školy mají pro přihlášení vlastní online formulář a mají stanovené různé termíny uzávěrky přijímání přihlášek.