Ústí bude hostit mezinárodní konferenci k historii měst

Ve dnech 24.–26. května se uskuteční mezinárodní historická konference s názvem „Mezi starým režimem a modernitou. Proměny města v ,dlouhém‘ 18. století“, která se zaměří na dějiny měst v éře osvícenství. Přednášet přijedou historici a historičky z osmi evropských zemí, vstupní referát přednese významná americká historička a emeritní profesorka historie na univerzitě v Miami Mary Lindeman.    

Jednání konference se zaměří na diskusi o projevech sociálních, politických a kulturních změn v městském prostředí mezi koncem 17. a počátkem 19. století z různých úhlů pohledu. Zazní celkem 22 referátů, které se budou věnovat tématům městských elit, náboženských menšin, vzniku moderní buržoazie nebo vlivu osvícenských myšlenek na utváření moderních městských institucí. České historičky a historici si své poznatky vymění s kolegy a kolegyněmi z Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Nizozemí, Slovenska a Maďarska.

„Jde o nesmírně zajímavé období, které provázely politické otřesy způsobené změnami dynastií, nástupem nových mocností a pokusy o obnovení rovnováhy sil, které však vedly k novým válkám. Společnost se nenávratně měnila šířením osvícenských myšlenek, podporou náboženské tolerance a zpochybňováním feudálních principů, na kterých bylo založeno fungování společnosti po staletí. Proměny měst v této době ovlivňovala nastupující průmyslová revoluce. Byla to doba velmi překotná a její aktéři možná prožívali to, co i my sledujeme v dnešní dynamické a měnící se době,“ komentuje organizátorka konference, děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá, a upřesňuje: „Podstatný rozdíl je jen v rychlosti, kterou se změny ve 21. století dějí.“  

 Účastníci konference budou mít možnost si v rámci doprovodného programu prohlédnout výstavu Naši Němci v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. „Dějinám měst se naše katedra historie věnuje dlouhodobě, tato konference jistě rozšíří mezinárodní zakotvení našeho výzkumu a otevře nám nové možnosti zahraniční spolupráce,“ doplnila M. Hrubá.

Spolu s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně konferenci pořádá Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta TU v Drážďanech. Konference se uskuteční v kooperaci s Muzeem města Ústí nad Labem, v jehož prostorách se jednání uskuteční. Konference se koná pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Koudelková, , 475 286 408

Program konference je dostupný zde.