MEXIKO 23-24 – Stipendijní nabídka pro studenty – deadline 23. června 2023

Nabídka stipendií pro studijní a výzkumné pobyty v Mexiku.
Přihlášky přijímá Akademická informační agentura (AIA) do 23. června 2023.

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 8. prosince 2023

Jak se přihlásit?

  1. Podat žádost o stipendium v ČR:

Žádosti o stipendium včetně příloh přijímá AIA (naskenované) emailem na . Povinnou součástí žádosti jsou:

Termín pro podání žádostí: 23. 6. 2023

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení v ČR, budou nominování k udělení stipendia a v dalším kroku musí:

      2. Podat online přihlášku mexické strany do 21. 7. 2023 – viz informace v příloze.

 Další informace: přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA & v příloze tohoto mailu.