Studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v roce 2023 rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ (aktivita A)

Prorektor pro vnější vztahy vyhlašuje výzvu pro podávání přihlášek na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ s finanční podporou Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2023.

Uzávěrka 18. 11. 2022

Více informací zde.