Pro diplom si přišlo přes 1 000 absolventů UJEP

Přelom června a července je na všech univerzitách ve znamení oslavy ukončení studia promočními ceremoniály. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem letos vysokoškolský diplom převzalo přes 1 000 absolventů. Slavnostní okamžik oficiálního udělení vysokoškolského titulu si spolu s promovanými vychutnala celá rodina. 

Celkem 1 024 mladých lidí prožilo svůj promoční den na ústecké univerzitě. V průběhu 10 dnů se uskutečnilo 19 slavnostních promocí absolventů osmi fakult UJEP. Promoční maraton zahájila fakulta životního prostředí a 31 jejích absolventů převzalo 23. 6. 2023 dopoledne svoje diplomy v samotném univerzitním městečku. Dne 27. 6. 2023 v prostorách ústeckého Severočeského divadla obdrželi absolventské diplomy studenti fakulty sociálně ekonomické, a zároveň v Červené aule Kampusu UJEP absolventi přírodovědecké fakulty. Ve středu 28. 6. se k nim připojili promovaní z fakulty filozofické a den na to, 29. 6., odpromovali studenti fakult strojního inženýrství a umění a designu. Strojaři si svoje diplomy převzali v největší aule kampusu, umělci v Kulturní domě Ústí nad Labem. V týdnu od 3. do 4. července promovala nejpočetnější skupina absolventů UJEP z pedagogické fakulty.

Absolventi Fakulty zdravotnických studií UJEP si na svůj diplom ještě počkají, jejich promoce jsou plánovány na 19. a 20. října 2023.

Za promoční „svatostánky“ si fakulty již tradičně vybírají osvědčené reprezentativní prostory na univerzitě i ve městě. Nejčastěji míří studenti pro absolventské diplomy na svoji alma mater, do Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP, pedagogická fakulta a fakulta sociálně ekonomická využívají slavnostní prostory Severočeského divadla a fakulta umění a designu letos propojila svoje aktivity s ústeckým „Kulturákem“, kde již od května do konce června vystavovala svoje Diplomky 23.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostavili absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů:

  • fakulta sociálně ekonomická (FSE) – 208 promovaných
  • fakulta strojního inženýrství (FSI) – 60 promovaných
  • fakulta umění a designu (FUD) – 84 promovaných
  • fakulta zdravotnických studií (FZS) – 200 promovaných
  • fakulta životního prostředí (FŽP) – 31 promovaných
  • filozofická fakulta (FF) – 86 promovaných
  • pedagogická fakulta (PF) – 277 promovaných
  • přírodovědecká fakulta (PřF) – 78 promovaných

V letošním roce již máme první absolventy v bakalářských studijních programech Zdravotnické záchranářství (13 absolventů) a Pediatrické ošetřovatelství (8 absolventů) na fakultě zdravotnických studií, a také v bakalářském studijním programu Aplikovaná geoinformatika (8 absolventů), který společně uskutečňují fakulta životního prostředí a přírodovědecká fakulta,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.