Rodina Lobkowicz navštívila UJEP

Dne 22. srpna navštívili UJEP současní členové rodiny Lobkowicz v Čechách, William Easton Lobkowicz a William Rudolf Lobkowicz neboli William Lobkowicz jr. Williama Easton doprovázela jeho manželka Alexandra. Společně jednali s rektorem Jaroslavem Koutským a zástupkyněmi Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP (CD), jeho vedoucí Táňou Šimkovou, a Monikou Starou, o možnosti spolupráce House of Lobkowicz s ústeckou univerzitou.

Lobkowiczové jsou jedním z nejstarších a zároveň nejznámějších českých šlechtických rodů. Jejich jméno nese množství památek a dodnes mají velký vliv na českou kulturu. Ačkoli část z nich po komunistickém převratu odešla do zahraničí, mnozí se vrátili a žijí v Čechách. Pod značkou House of Lobkowicz se snaží nejen uchovávat Lobkowiczké sbírky, ale v roli jejich opatrovníků rozvíjejí vzdělávací programy, připravují výstavy, spolupracují s veřejných a soukromým sektorem, aby vytvářeli inspirativní projekty přínosné pro světovou kulturu.

Právě spolupráce byla nejdůležitější součástí příjemného setkání, při kterém Jaroslav Koutský blíže představil univerzitu a zároveň byly diskutovány možnosti vzájemné kooperace, zejména s Filozofickou fakultou UJEP a jejím Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturních památek. Z toho důvodu se setkání zúčastnily akademické pracovnice Centra (CD) a Beáta Hauser, CEO House of Lobkowicz.

House of Lobkowicz je označení pro organizační strukturu, kterou tvoří pět subjektů: Lobkowicz Collections, Lobkowicz Events Management, L.E.Holdings, vinařství Zámek Lobkowicz Roudnice a Friends of the Lobkowicz Collections (nezisková organizace). Tyto společnosti mezi sebou sdílí zdroje a personál, a kolektivně spravují, ochraňují a pečují o kulturní dědictví Lobkowiczkého majetku a sbírek. Jejich dlouhodobým cílem je sdílet Lobkowiczké sbírky se světem.