Poděkování květinou

Od 1. září 2023 dojde ke změně stráží ve vedení Filozofické fakulty UJEP. Po osmi letech v jejím čele vystřídá prof. Michaelu Hrubou nový děkan doc. Václav Drška. Dnes se za Michaelou Hrubou vydal rektor Jaroslav Koutský, aby ženě, která posledních osm let FF energicky vedla, poděkoval za obrovské množství práce ve prospěch této fakulty i ústecké univerzity jako celku.

Na Michaele Hrubé obdivuji její vůli a odhodlanost neúnavně bojovat za věci, které považuje za správné. Mít takového člověka ve vedení fakulty dává rektorovi určitý pocit vědomí, že je o fakultu dobře postaráno. Velmi rád jsem svoji dlouholetou kolegyni navštívil a poděkoval symbolickou formou kytice za její práci. Jsem si jist, že předáním žezla doc. Drškovi se na jejím zájmu o blaho fakulty a univerzity nic nezmění,“ říká Jaroslav Koutský.