Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2024 v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

Oddělení pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výzvu pro podávání přihlášek na studijní pobyty v zahraničí v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ s finanční podporou Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2024.

Uzávěrka 19. 11. 2023

Více informací zde.