Univerzitu navštívil Alan Soubigou z pařížské Sorbonny

Uznávaný propagátor české kultury a české vědy ve Francii, pracovník katedry slavistiky nejstarší francouzské univerzity, profesor Alan Soubigou, zavítal na naši univerzitu. Spolupracovník FF UJEP má k České republice i českému jazyku ty nejlepší profesionální vazby.

Prof. Alain Soubigou je jedním z nejvýznamnějších evropských bohemistů a na pařížské Sorbonně důstojně, v kontextu všech výzev 21. století a s vynikajícími kontakty v Čechách, rozvíjí odkaz svých předchůdců. Pravidelně přednáší na univerzitách v Praze, Olomouci, Plzni, Bratislavě, Bánské Bystrici, Zahřebu a Krakově, zároveň se podílí na expertním hodnocení projektů v rámci GA ČR a též na evaluaci historických věd v rámci AV ČR.

Na naší univerzitě se dne 1. 11. 2023 setkal s rektorem Jaroslavem Koutským, zapsal se do knihy vzácných hostů a na filozofické fakultě provedl přednášku s názvem Masaryk, Velký Evropan.

„Jsem velmi ráda, že pan prof. Soubigou přijal mé pozvání a vrátil se na naši univerzitu. Měli jsme tu čest ho zde přivítat již minulý rok v září, kdy jeho slavnostní přednáška otevřela 12. sjezd českých historiků a historiček, který jsme pořádali. Věřím, že ho velký zájem našich studentů a studentek o jeho přednášku potěšil a že se k nám bude rád vracet i v budoucnu,“ uvedla prof. Michaela Hrubá z katedry historie FF UJEP.

Alain Soubigou (*1965) se narodil v Bretani, kde prožil celé své dětství. Je absolventem jedné z nejnáročnějších středních škol ve Francii Lycée LouisleGrand a slavné École normale supérieure, historii a filozofii studoval též na Sorbonně a na Collège de France.

Již ve své doktorské práci se věnoval prvním československém prezidentovi Tomáši G. Masarykovi
a v průběhu svého výzkumu se intenzivně učil česky. Od roku 1990 opakovaně pobýval v Česku, dva roky na olomoucké univerzitě a tři roky v Praze, kde shromažďoval podklady pro svou práci. Osobnost Masaryka ho oslovila jako studenta politické filozofie. Zajímali ho především ti filozofové, kteří se pokoušeli své myšlenky uskutečnit, a Masaryk byl podle Alana Soubigou jediným filozofem, který získal politickou moc do svých rukou.

Na disertaci o Masarykovi pracoval deset let a důkladně prostudoval archiv T. G. Masaryka v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, Archiv Kanceláře prezidenta republiky i fondy Státního ústředního (Národního) archivu v Praze. Výsledky jeho výzkumu, úspěšně obhájené v doktorské práci, vyšly v knižní podobě Masarykovy biografie ve francouzštině roku 2002 s předmluvou českého prezidenta Václava Havla. V roce 2003 dostala tato kniha prestižní francouzskou Cenu Maurice Baumonta a česky vyšla v roce 2004 v nakladatelství Paseka.

Kniha Alana Soubigou o Masarykovi je hodnocena jako výjimečná proto, že autor pochází z francouzského prostředí a mohl k tématu přistoupit nezaujatě. V roce 2002 také vydal ve francouzštině Masarykův text Nová Evropa s předmluvou Jacquese Rupnika. V květnu stejného roku uspořádal ve francouzském Senátu (chambre haute) konferenci o T. G. Masarykovi za účasti předsedy Senátu ČR Petra Pitharta a tehdejšího ředitele Masarykova ústavu AV ČR, chartisty a nositele Řádu T.G. Masaryka Jaroslava Opata.

Prof. Soubigou vydal desítky dalších studií zaměřených na masarykovská témata i širší problematiku prvorepublikového vývoje v Čechách.

Na návrh ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a po doporučení Vědecké rady AV ČR a Akademické rady udělila předsedkyně Akademie věd ČR dne 6. prosince 2019 Alainu Soubigou Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. V roce 2022 mu bylo uděleno také čestné členství ve Sdružení historiků ČR.