Nové trendy ve zdravotnických vědách diskutovali odborníci na FZS UJEP

Dne 9. listopadu 2023 se konala mezinárodní vědecká konference „NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH 2023 – QUO VADIS ZDRAVOTNICTVÍ“. Pořádala ji Fakulta zdravotnických studií UJEP ve spolupráci s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešově a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.

Konference se poprvé uskutečnila v nových prostorách Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, jejíž budova se nachází přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Témata konference odrážela aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů provozovaných na FZS UJEP, jako jsou Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence a další specifické disciplíny.

Konference byla určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry, a studenty nelékařských zdravotnických oborů.