Neděláme z toho vědu

Fakulta životního prostředí UJEP si ve spolupráci s ostatními součástmi UJEP a dalšími partnery připravila řadu osvětových akcí o klimatické změně a souvisejících tématech. Pomáhá jí v tom nový projekt, který podpoří debaty a workshopy, komentované procházky s odborníky i hravé aktivity pro děti. Březen zahajují hned dvěma významnými akcemi.

Na FŽP UJEP startuje nový projekt (Ne)děláme z toho vědu: o klimatu srozumitelně zaměřený na vzdělávání veřejnosti o klimatické změně.

Hlavní myšlenku projektu bych asi shrnul pod pojmem ‚globální zjednodušování. Jde o to, že problémy spojené s klimatickou změnou a jejími příčinami jsou velmi komplexní, a i v odborných kruzích není zcela běžná hluboká znalost toho, jak klima a jeho změna fungují,“ uvádí garant nového projektu doc. Josef Trögl.

Je proto logické, že při komunikaci s neodbornou veřejností chce ústecká fakulta životního prostředí problémy zestručnit a zjednodušit, ne však natolik, aby byla vysvětlení zkratkovitá. „Rádi bychom u pořádaných akcí využili své znalosti i zkušenosti pozvaných odborníků k tomu, abychom témata spojená s klimatickou změnou vysvětlovali srozumitelně, ale zároveň přiměřeně komplexně a na základě nejnovějších vědeckých poznatků,“ dodává Trögl.

Proč by se veřejnost měla chtít vzdělávat o klimatu?

Klimatické změny jsou velký globální problém. Je vždy lepší „vědět“ než slepě „věřit“, a pokud „vědět“, tak i „chápat“. Akademici z ústecké fakulty vnímají celoživotní vzdělávání jako zásadní pro zdravý vývoj společnosti.

Je dost lidí s kladným vztahem k životnímu prostředí ochotných pro jeho ochranu leccos dělat, ale často se setkáváme s tím, že někdy ve slepé důvěře konají až opačně. I pro takové lidi budou naše připravené akce přínosem,“ uzavírá Josef Trögl.

Projekt (Ne)děláme z toho vědu: o klimatu srozumitelně (proj. č. 5230200039), je podpořen Národním programem Životní prostředí a na jeho financování jsou využity prostředky z fondu NextGenerationEU.

Nenechte si ujít akce připravené na březen 2024. ↓

    Klima je příležitost: beseda s Petrem Danišem

12. 3. 2024, 17:00 h, Vědecká knihovna UJEP

Klima je příležitost: Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi – to je celý název knihy Petra Daniše, ve které, jak sám říká, shrnul nová fakta a fascinující příběhy změn pro každého, komu záleží na osudu světa. Návštěvníci se osobně setkají s autorem knihy, která byla Informačním centrem OSN v Praze a Učenou společností ČR v roce 2023 ohodnocena Čestnou cenou za komunikaci změny klimatu. Kdo přijde, bude si moci o knihu i zasoutěžit.  

V knize lze poutavou a srozumitelnou formou nalézt shrnuté nejnovější informace o klimatické změně založené na vědeckých datech, které čtenářům pomohou se v tomhle komplexním a složitém problému zorientovat. Především ale představuje realistické návody na to, jak se s klimatickým problémem vypořádat, a to na úrovni společnosti i jednotlivce.

V době konání akce bude navíc v univerzitní knihovně probíhat „SWAP – přines, vyměň, odnes“, takže návštěvníci mohou cestu na besedu spojit i s jarním úklidem šatníku a darovat své nepotřebné věci někomu, komu udělají radost. A zároveň tak předejít vzniku zbytečného odpadu.

    Den recyklace na FŽP UJEP

15. 3. 2024, 8:30–15:30 h, CPTO UJEP (Pasteurova 15)

Slavíme Světový den recyklace! Na příchozí čekají přednášky plné nejnovějších informací z praxe i výzkumu, výstava a bezpočet zábavně vzdělávacích aktivit. Akce je určena primárně pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a středoškoláky, ale na své si přijdou i dospělí.

Přednášky

  • 8:30 h  Zpětný odběr a recyklace baterií v praxi

Společnost Ecobat organizuje sběr, proces třídění i následné recyklace všech odpadních baterií – od monočlánků přes baterie z elektrokol, AKU nářadí až po autobaterie a baterie z elektromobilů. Ředitel společnosti Petr Kratochvíl provede exkurzí do světa baterií a jejich recyklace.

  • 11:30 h Nové materiály pro lithiové baterie a jejich recyklace

Pro další rozvoj elektromobility je nutné zlepšovat současné technologie baterií (např. vyvíjet nové funkční materiály), klást důraz na znovupoužití a mít nastavený recyklační mechanismus po skončení životnosti baterie. Vývoj těchto materiálů a technologií představí lektoři Jiří Orava a Jiří Štojdl z Fakulty životního prostředí UJEP.

  • 14:30 h Ekonomika v recyklaci – kolik to stojí a jaké jsou za tím peníze?

Všechno něco stojí. Recyklovatelné materiály mají svoji cenu, která klesá a stoupá. Závisí na poptávce a nabídce, na spotřebě, na cenách ropy na globálních trzích, na cenách dopravy a ceně lidské práce. Ukážeme si, proč se zdražují a budou zdražovat odpady, a jaké období nás čeká. Tomáš Lank z Fakulty životního prostředí UJEP nechá nahlédnout do ekonomiky odpadového hospodářství.

Den recyklace bude provázet zábavně vzdělávací doprovodný program od společností EKO-KOM a Recyklohraní, veřejnost se seznámí s činností ústeckého Re-use centra a nahlédne pod povrch lithiových baterií v různých fázích procesu recyklace prostřednictvím výstavy „Lithiové baterie jak je ještě neznáte“.