Bakalářky & diplomky FUD 2024

Každoroční výstava bakalářských a magisterských prací studentů a studentek Fakulty umění a designu UJEP představí již od 22. 5. desítky uměleckých děl v prostorách fakulty a Domu umění Ústí nad Labem. Kurátorovaná sekce diplomových prací v letošním roce vzhlíží k oslavám 30 let fungování FUD a zamýšlí se nad pozicí a významem diplomek a absolvováním studia v uměleckém prostředí.

Již 22. května zahájí Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem výstavu bakalářských a diplomových prací, která je v letošním roce provázána s oslavami 30 let existence fakulty. Na výstavě se představí desítky uměleckých děl, designu, či autorských knih letošních bakalářů/řek a diplomantů/tek, a to v prostorách fakulty a netypicky také v Domu umění Ústí nad Labem.

Kurátorka diplomové sekce Petra Widžová se v letošním roce zamýšlí nad významem závěrečných prací a absolvováním studia jakožto důležitým momentem v životě studentů a studentek. Toto období je významným životním mezníkem, změnou společenského postavení i vstupem do nové životní pozice, která je pro čerstvé absolventy umělecké školy specifická a křehká. „Toto období můžeme vnímat také jako významný přechodový rituál mezi světem univerzity a životem po škole, který máme díky zavedené struktuře příprav, obhajoby, instalace i promoce možnost společně prožívat, a prohlubovat tak vnímání jeho významu,” dodává k tématu kurátorka.

K výstavě bakalářských a diplomových prací vznikly také dvě autorské fotografie Lukáše Jasanského, které vycházejí z tradice tabla a skupinových školních fotografií. Umělec na skupinových fotografiích zachytil letošní studenty/tky zakončující svá studia na bakalářském a magisterském stupni ve specifických kulisách města Ústí nad Labem. Obě fotografie budou od 22. 5. do 13. 6., tedy v době konání výstavy bakalářských a diplomových prací, vystaveny v galerii BillboArt, která se nachází ve veřejném prostoru města, v těsné blízkosti Fakulty umění a designu UJEP.

K letošní sekci diplomových prací vychází také katalog představující jednotlivé práce, katedry, a mimo jiné tematické zamyšlení děkanky fakulty Zdeny Kolečkové.

Zahájení výstavy: 22. 5. 2024 18:00 h na Fakultě umění a designu UJEP
Výstava probíhá: 23. 5. – 13. 6. 2024 na Fakultě umění a designu UJEP a v Domě umění Ústí nad Labem

Adresy:

  • FUD UJEP: Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem-město
  • DUUL: Klíšská 1101/129a, 400 01 Ústí nad Labem-město

Otevírací doba výstavy:

  • úterý / středa / čtvrtek 10:00–18:00 h
  • pátek / sobota 10:00–17:00 h

Vstup je zdarma.
Vizuální styl: Monsters
Kurátorka sekce diplomek: Petra Widžová

FB událost