Rozvrh U3V pro letní semestr 2016/2017 zveřejněn

Rozvrh U3V letní semestr 2016/2017

Roz­vrh U3V pro let­ní semestr aka­de­mic­ké­ho roku 2016/2017 zve­řej­něn na webo­vých strán­kách u3v dne 24. 1. 2017.

V sek­ci roz­vrhy a změ­ny roz­vr­hu najde­te roz­vrh pro Ústí nad Labem,Kadaň, Roud­ni­ci nad Labem a Žatec.