VIDEO: Vyrazili jsme za vámi na Gaudeamus

Ve dnech 25. a 26. 1. 2017 jste za námi moh­li při­jít na veletrh poma­tu­rit­ní­ho vzdě­lá­vá­ní Gau­de­a­mus 2017 na výsta­viš­tě PVA EXPO Pra­ha. Naše stu­den­ty sta­ra­jí­cí se o expo­zi­ci UJEP jste už prv­ní den nene­cha­li vydech­nout.

Váš zájem nás těší.