OP PIK_Aplikace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

OP PIK_Aplikace

Aktuálně je otevřena čtvrtá výzva v programu Aplikace, zaměřeném na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, datum ukončení příjmu žádostí je 30. 11. 2017.

Příjemcem podpory může být jak podnikatelský subjekt, tak výzkumná organizace, rozmezí dotace je 1 až 50 mil. Kč, maximální míra podpory je 70 %.

Veškeré informace k výzvě Aplikace naleznete zde.