UJEP se připojuje k protestnímu „Týdnu pro vzdělanost“

Česká konference rektorů dne 6. 9. 2017 vyhlásila „Týden pro vzdělanost“. České vysoké školy budou od 2. do 6. října 2017 protestovat proti návrhu rozpočtu vlády, kapitoly veřejné vysoké školy na rok 2018.

Naše univerzita se k této akci připojuje. Česká konference rektorů veřejných vysokých škol protestuje proti alarmující skutečnosti, že výdaje ČR na veřejné vysoké školy ve vztahu k HDP v posledních letech soustavně klesají.

„K poslednímu zvýšení mezd pracovníků UJEP došlo v roce 2009,“ důrazně upozorňuje rektor UJEP doc. Martin Balej.