Studijní oddělení

Studijní oddělení UJEP je poradním orgánem studijních oddělení fakult.
Pro agendu studentů jednotlivých součástí je třeba kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.

fakulta sociálně ekonomická

fakulta umění a designu

fakulta strojního inženýrství

fakulta zdravotnických studií

fakulta životního prostředí

filozofická fakulta

pedagogická fakulta

přírodovědecká fakulta