Studijní oddělení - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studijní oddělení

Studijní oddělení UJEP je poradním orgánem studijních oddělení fakult.
Pro agendu studentů jednotlivých součástí je třeba kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.

fakulta sociálně ekonomická

fakulta umění a designu

fakulta strojního inženýrství

fakulta zdravotnických studií

fakulta životního prostředí

filozofická fakulta

pedagogická fakulta

přírodovědecká fakulta