Oddělení pro vnější vztahy

V týd­nu od 24. 7. do 28. 7. 2017 jsou úřed­ní hodi­ny z důvo­du dovo­le­né zru­še­ny.

Úřední hodiny pro studenty:

pon­dě­lí a stře­da: 13:00 – 15:00 h
úte­rý a čtvr­tek: 08:00 – 11:00 h

Návštěvy mimo výše uve­de­né úřed­ní hodi­ny jsou mož­né pou­ze po před­cho­zí domluvě.

Ing. Gabriela Krečová

 • vedoucí oddělení, koordinátorka zaměstnaneckých mobilit
 • -
 • Pracoviště: oddělení pro vnější vztahy - rektorát
 • Místnost: MFC 1.12
 • Telefon: +420 475 286 277
 • E-mail:

Ing. Lenka Potencová

 • referentka, koordinátorka praktických stáží
 • -
 • Pracoviště: oddělení pro vnější vztahy - rektorát
 • Místnost: MFC 1.12
 • Telefon: +420 475 286 231
 • E-mail:

Nikol Noszková

 • referentka, koordinátorka studijních pobytů
 • -
 • Pracoviště: oddělení pro vnější vztahy - rektorát
 • Místnost: MFC 1.12
 • Telefon: +420 475 286 272
 • E-mail: