Oddělení marketingu a propagace

Kompetence oddělení

  • správa online prezentace a sociálních sítí,
  • správa fotobanky a videobanky,
  • správa jednotného vizuálního stylu UJEP,
  • vydávání univerzitního časopisu Silverius,
  • event management,
  • zadávání, správa a vyhodnocování reklamy,
  • příprava tiskovin i obrazového materiálu,
  • koordinace celouniverzitních akcí,
  • konzultační činnost v rámci UJEP,
  • jednání s partnery UJEP,

Oddělení marketingu a propagace spadá do resortu prorektora pro vnější vztahy.

Personální složení