Nabídka pracovních příležitostí - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Nabídka pracovních příležitostí

Obchodní akademie (Praha) – učitel s aprobací anglický jazyk, zeměpis a matematika

  Státní zemědělský intervenční fond – referent oddělení centrální účtárny a výkaznictví (Praha)

   Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. – učitel německého jazyka

    Magistrát města Liberec – Referent oddělení územního plánování

     Beijing Foreign Studies University v Pekingu – lektor/lektorka českého jazyka a literatury