Nabídka pracovních příležitostí

Obchodní akademie (Praha) — učitel s aprobací anglický jazyk, zeměpis a matematika

    Státní zemědělský intervenční fond — referent oddělení centrální účtárny a výkaznictví (Praha)