Základní informace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou realizace mobilit zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ je existence projektu mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který specifikuje, jaký typ mobilit lze realizovat, účastníkům kterých fakult je určen apod. Tyto podmínky stanovuje příslušná výzva k výběrovým řízením.

Aktuální výzvy

  • momentálně není vyhlášena žádná výzva

Pozn.: Projekty Výzvy 2019 a 2020 byly z pohledu zaměstnaneckých mobilit naplněny a uzavřeny.

Typy výjezdů

  • výukové pobyty akademických pracovníků (podmíněno existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraničním partnerem)
  • školení zaměstnanců

Program Erasmus+ 2021-2027 umožňuje i kombinované mobility složené z fyzické a virtuální části (tzv. blended mobility). Nárok na finanční podporu zaměstnanci vzniká pouze na období fyzické mobility.

Partnerské vysoké školy

a) v rámci projektů mobilit podporovaných z fondů vnitřní politiky (tj. z programových zemí (zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Srbska, Turecka a Republiky Severní Makedonie) a partnerských zemí (ostatní země světa))

b) v rámci projektů mobilit podporovaných z fondů vnější politiky (tj. mezi programovými a partnerskými zeměmi – tzv. mezinárodní kreditová mobilita)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Možnosti další finanční podpory

  • pro zaměstnance s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním
  • v případě použití ekologicky šetrného dopravního prostředku

Více informací zde.

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt