Dokumenty a formuláře

Pro zaměstnance vyjíždějící na výukové pobyty:

Akademický rok 2018/19

Akademický rok 2017/19 (mezinárodní kreditová mobilita)

Pro zaměstnance vyjíždějící na školení:

Akademický rok 2018/19