Dokumenty a formuláře - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dokumenty a formuláře

Pro zaměstnance vyjíždějící na výukové pobyty:

Akademický rok 2019/20 a ZS 2020/21 (Výzva 2019)

Akademický rok 2020/21 a 2021/22 (mezinárodní kreditová mobilita)

Pro zaměstnance vyjíždějící na školení:

Akademický rok 2019/20 a ZS 2020/21 (Výzva 2019)