Dokumenty a formuláře - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dokumenty a formuláře

Pro zaměstnance vyjíždějící na výukové pobyty:

Přihláška do výběrového řízení

Projekt Výzvy 2019

Projekt Výzvy 2020

Mezinárodní kreditová mobilita – Kosovo 2019/22

Mezinárodní kreditová mobilita – Ukrajina 2020/23

 

Pro zaměstnance vyjíždějící na školení:

Přihláška do výběrového řízení

Projekt Výzvy 2019

Projekt Výzvy 2020

Mezinárodní kreditová mobilita – Ukrajina 2020/23