Dokumenty a formuláře

Pro zaměstnance vyjíždějící na výukové pobyty:

Projekt Výzvy 2023

Projekt Výzvy 2022

Mezinárodní kreditová mobilita – Libanon 2022/25

 

Pro zaměstnance vyjíždějící na školení:

Projekt Výzvy 2023

Projekt Výzvy 2022