Dokumenty a formuláře - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dokumenty a formuláře

Pro zaměstnance vyjíždějící na výukové pobyty:

Projekt Výzvy 2022

Projekt Výzvy 2021

Mezinárodní kreditová mobilita – Ukrajina 2020/23

Mezinárodní kreditová mobilita – Libanon 2022/25

 

Pro zaměstnance vyjíždějící na školení:

Projekt Výzvy 2022

Projekt Výzvy 2021

Mezinárodní kreditová mobilita – Ukrajina 2020/23