Den otevřených dveří UJEP

  • Datum: 30. leden přesné časy naleznete na webových odkazech u jednotlivých fakult.
  • Místo konání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Formát akce: Den otevřených dveří na většině fakult univerzity
  • Web: https://www.ujep.cz/cs/den-otevrenych-dveri
  • Pořadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Cílová skupina: Uchazeči, zájemci o studium, veřejnost