Den vědy a umění

  • Datum: 16. květen 10:00 - 17:00
  • Místo konání: Kostelní náměstí, před obchodním domem Forum, Ústí nad Labem
  • Formát akce: Festival vědy, sportu a umění
  • Web: www.dvu.ujep.cz
  • Pořadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Kontakt:
  • Cílová skupina: Žáci a učitelé středních a základních škol; všichni, kdo jsou ještě zvědaví; kolemjdoucí; široká veřejnost...