Hodnocení studijních programů / oborů

2018

Fakulta sociálně ekonomická
Regionální rozvoj a veřejná správa (6202R104) – bakalářský SO
Regionální rozvoj a veřejná správa (6202T104) – navazující magisterský SO
Sociální politika a sociální práce (6731R012) – bakalářský SO

Fakulta strojního inženýrství
Energetika-Teplárenství_3907T008

Fakulta umění a designu
Design_8206T100
Fotografie a intermediální tvorba_8204T046
Grafický design_8206T016
Photography and Time-Based Media_8204T047

Fakulta zdravotnických studií
Ergoterapie_5342R002
Fyzoterapie_5342R004
Porodní asistentka_5341R007
Všeobecná sestra_5341R009

Fakulta životního prostředí
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (2805T018) – navazující magisterský SO
Environmentální analytická chemie (1601V002) – doktorský SO
Odpadové hospodářství (1604T004) – navazující magisterský SO
Ochrana životního prostředí (1604R007) – bakalářský SO
Revitalizace krajiny (3914T009) – navazující magisterský SO

Filozofická fakulta
Archivnictví a spisová služba_7105R086
Německá filologie v česko-německém kulturním kontextu_7310T339

Pedagogická fakulta
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání_7507V105
Hudební teorie a pedagogika_7501V005
Hudební výchova pro pomáhající profese_7507R104
Teorie výtvarné výchovy_7501V014
Teorie vzdělávání v bohemistice_7501V029
Výtvarná výchova pro pomáhající profese_7507R102

Přírodovědecká fakulta
Aplikované nanotechnologie_3942T003  
Aplikované nanotechnologie_3942V003
Geografie_1301T005
Počítačové metody ve vědě a technice_1802V02
Počítačové modelování ve vědě a technice_1802T017