Kontakty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Datová schránka: 6nhj9dq
tel.: +420 475 286 222

Poskytování informací o UJEP podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
– písemná podání přijímá podatelna UJEP buď doručená poštou, elektronickou poštou (), nebo osobně.

Sociální media