Kontakty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřej­ná vyso­ká ško­la zří­ze­na záko­nem č. 314/1991 Sb.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Datová schrán­ka: 6nhj9dq

tel.: +420 475 286 222

Sociální media