TAČR - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

TAČR

Technologická agentura České republiky (dále jen „Technologická agentura“) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. V souladu s podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. je hlavní úlohou TA ČR připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. K dalším významným úkolům TA ČR podle výše uvedeného zákona patří podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Prostředkem pro naplnění těchto úkolů je především efektivní využití veřejných finančních zdrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Činnost technologické agentury byla zahájena 12. října 2009. Statut této instituce si lze prohlédnout zde.

Technologická agentura připravuje a realizuje deset programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací-  Alfa, Beta, Beta2, Gama, Delta, Epsilon, Omega, Zéta, Éta a Théta. Podrobnější informace o programech si lze prohlédnout zde.

V roce 2017 jsou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně realizovány progamy Gama, Zéta a Éta. Přehled projektů TA ČR řešených na UJEP v letech 2011 až 2017 je přiložen, viz níže.