U3V 2017–2019

Nabídka kurzů pro dvouletý cyklus kurzů 2017 – 2019 Univerzity třetího věku UJEP Ústí nad Labem

 

Kurzy U3V jsou nabízeny ve dvouletém cyklu, převážně jako čtyřsemestrové kurzy.

 

Nabídka kurzů pro nový dvouletý cyklus U3V  2017 – 2019 byla zveřejněna 5. května 2017.

Nabídku kurzů pro dvouletý cyklus naleznete na této stránce v příloze, v druhé tabulce najdete podrobný seznam kurzů včetně sylabu, lektora a obsahu jednotlivých semestrů studia.

Aktualizace proběhla dne 2. 7. 2018.