U3V 2017–2019

Nabídka kurzů pro dvouletý cyklus kurzů 2017 – 2019 Univerzity třetího věku UJEP Ústí nad Labem

 

Kurzy U3V jsou nabí­ze­ny ve dvou­le­tém cyk­lu, pře­váž­ně jako čtyř­se­mestro­vé kurzy.

 

Nabídka kur­zů pro nový dvou­le­tý cyk­lus U3V  2017 – 2019 byla zve­řej­ně­na 5. květ­na 2017.

Nabídku kur­zů pro dvou­le­tý cyk­lus nalez­ne­te na této strán­ce v pří­lo­ze, v dru­hé tabul­ce najde­te podrob­ný seznam kur­zů včet­ně syla­bu, lek­to­ra a obsa­hu jed­not­li­vých semestrů studia.

Aktualizace pro­běh­la dne 2. 7. 2018.