Primátorka letos ocení nejen nejlepšího studenta UJEP

Statutární město Ústí nad Labem je dlouhodobým partnerem ústecké univerzity. Spolupráce probíhá na mnoha úrovních, jejichž formy se koncem roku 2017 rozrostou o další podobu. Město finančně podpoří aktivity UJEP zaměřené  do celoživotního vzdělávání ústecké veřejnosti.

Kromě každoročního stipendia pro nejlepšího studenta UJEP ve výši 20 000 Kč udělí v prosinci primátorka Věra Nechybová nově také další ocenění. Budou pro mladé studenty Teen Age University (TAU) a účastníky Univerzity třetího věku (U3V).

V oblasti Univerzity třetího věku se bude jednat o ocenění za nejlepší závěrečnou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území města Ústí nad Labem a k životu jeho obyvatel,“ vysvětluje rektor UJEP doc. Martin Balej.

Radě města byly předloženy návrhy jmen pěti studujících seniorů, pěti témat výjimečných závěrečných prací zpracovávajících tématiku Ústí nad Labem. Jsou mezi nimi  témata jako veslování ve městě po roce 1945, Palácová vila v Ústí nad Labem, rodiny Schichtů ve vilách na Střekově, zdravotní sanatorium v Ryjicích či městský obvod Střekov.

Dále bude šest studentů „dětské univerzity“ (TAU) ve věku 8–12 let oceněno za stoprocentní docházku a aktivní účast ve výuce.

Významnou součástí studia je motivace, ale také ocenění jeho výsledků. Proto jsem paní primátorce navrhl formu podpory, kterou považuji za smysluplnou a velmi přínosnou,“ doplňuje Martin Balej.

Ocenění budou udělena na slavnostním předávání Cen rektora UJEP a stipendií za rok 2017 dne 14. 12. 2017, kde Věra Nechybová předá také mimořádné Stipendium primátorky města Ústí nad Labem nejlepšímu studentovi UJEP za akademický rok 2016/2017.

Realizace Teen Age Univerzity při UJEP (TAU) je postavena na simulaci průběhu akad. roku a charakteru VŠ studia (přihlášky, zápis, imatrikulace, „studium“ ve vybraném programu, promoce) a je určena mladším žákům (8–12 let) a starším žákům ZŠ a SŠ (13 let a více).

 Univerzita třetího věku (U3V) existuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem již od roku 1994. Je určena převážně seniorům po dosažení minimálního věku 50 let.