Hudební adventní kalendář

V čase adventu se v rámci projektu „Viva la musica – kultura v partnerských městech Chemnitz – Ústí nad Labem a jejich regionech“ opět otevře několik okének kalendáře trochu jiným způsobem. Řeč je o společných hudebních vystoupeních českých a německých hudebníků.

Těchto setkání a vystoupení se uskuteční několik, vždy na čísle popisném, které odpovídá datu v kalendáři – princip je stejný jako pří otevírání jednotlivých políček adventního kalendáře. Před domy či v jejich chodbách v Čechách i v Německu se setkají jejich obyvatelé či zaměstnanci a další hosté a společně si zazpívají, zahrají a popovídají. V hektickém předvánočním čase tak dojde k jejich zastavení a nalezení klidné chvíle pro poslech hudby.

První hudební vystoupení se uskuteční dne 1. 12. 2017 od 11:00 h symbolicky na rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který sídlí na adrese Pasteurova 1. První koncert na univerzitě proběhne zároveň ve chvíli, kdy se bude před budovou rektorátu rozsvěcet vánoční stromeček UJEP. Představí se zde několik uměleckých těles – u samotného stromečku komorní pěvecký sbor Nona, který vznikl na sklonku roku 2002 jako výběrový kurz „sborový zpěv“ na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP. Koncert se pak přesune do prostor lobby MFC UJEP, kde vystoupí Mozartovy děti, mladí hudebníci z Chemnitz, a smyčcový orchestr Ponticello Kateřiny Lesákové z chomutovské ZUŠ.

 Dne 5. 12. 2017 se další okénko otevře v 11:00 ve Fokus Kafe, které sídlí na adrese Prokopa Diviše 5. V tento den vystoupí opět komorní sbor Nona a představí se Mathis Stendike se spoluhráči z Chemnitz s vystoupením na alpské rohy.

 Poslední okénko v Čechách se bude otevírat 14. 12. 2017, a to v obci Jindřišská v Krušných horách, v domě číslo 14 a dále v malebné kapličce. V tento den zde vystoupí od 19:00 h v rámci programu „Přišlo jsi k nám, Jezulátko“ komorní smíšený sbor Ventilky ze ZUŠ Jirkov a opět Mathis Stendike se spoluhráči na alpské rohy.

Na německé straně se uskuteční koncertů celá řada jak v Chemnitz, tak na dalších místech, v období od 1. do 24. 12. 2017.

Projekt „Viva la musica“ je realizován Saskou Mozartovou společností, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Základní uměleckou školou v Chomutově v období březen 2016 – březen 2019.

Kontakt: Hana Galiová, , 777 28 04 42