Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Rektor, doc. Martin Balej, vyjadřuje hluboké politování nad skonem bývalé rektorky naší univerzity prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc.

Martin Balej: „Iva Ritschelová byla po dobu svého působení na ústecké univerzitě hnacím motorem všech významných změn. Její manažerské schopnosti, diplomacie i enormní pracovní nasazení se odrazily do všech oblastí rozvoje UJEP. Na ústecké univerzitě má dodnes mnoho spolupracovníků i osobních přátel. Jejím odchodem jsem velmi zasažen.“

Vedení univerzity se připojuje k vyjádření soustrasti rodině a všem pozůstalým.

Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., bude mít stále čestné místo a uctivou vzpomínku v historii ústecké univerzity!

Iva Ritschelová byla v letech 2001–2007 prorektorkou pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Od roku 2007 stála v pozici rektorky v čele UJEP, kterou vedla do roku 2011. Z univerzity odešla přímo na post předsedkyně ČSÚ.