Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Rektor, doc. Martin Balej, vyjadřuje hluboké politování nad skonem bývalé rektorky naší univerzity prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc.

Martin Balej: „Iva Ritschelová byla po dobu svého působení na ústecké univerzitě hnacím motorem všech významných změn. Její manažerské schopnosti, diplomacie i enormní pracovní nasazení se odrazily do všech oblastí rozvoje UJEP. Na ústecké univerzitě má dodnes mnoho spolupracovníků i osobních přátel. Jejím odchodem jsem velmi zasažen.“

Vedení univerzity se připojuje k vyjádření soustrasti rodině a všem pozůstalým.

Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., bude mít stále čestné místo a uctivou vzpomínku v historii ústecké univerzity!

Iva Ritschelová byla v letech 2001–2007 prorektorkou pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Od roku 2007 stála v pozici rektorky v čele UJEP, kterou vedla do roku 2011. Z univerzity odešla přímo na post předsedkyně ČSÚ.