Dětské Café Nobel: Římané v Čechách a na Moravě - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dětské Café Nobel: Římané v Čechách a na Moravě

Víte, že i naší krajinou pochodovaly římské jednotky a že se k nám dostávalo dokonce i římské zboží nebo peníze? Přijďte do ústecké kavárny Fokus kafe a dozvíte se víc! Hostem dalšího setkání z cyklu Café Nobel Bez kofeinu, určeného dětem a mládeži, bude v úterý 6. února archeolog Pavel Titz.

Z dějepisu znáte, že území dnešní České republiky se nikdy nestalo součástí římské říše; možná ale nevíte, že na konci 2. století n. l. k tomu chybělo jen málo. „O těsných a intenzivních vztazích obyvatel Čech a Moravy s římskou říší svědčí latinsky psané prameny, ale také stále častější nálezy českých a hlavně moravských archeologů,“ říká koordinátor Café Nobel Frederik Velinský.

Na přednášce se dozvíte, že přibývá mimo jiné nálezů římských pochodových táborů z období markomanských válek, mezi lety 172 a 180 po Kristu, které ukazují, že se římští legionáři dostali daleko severněji, než se až donedávna předpokládalo. Jejich prozatím nejzazší krátkodobé ležení se nedávno našlo v Jevíčku, v nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje. Kam se nedostali samotní Římané, dostaly se jejich nádoby, mince a další předměty, které se dnes nacházejí při vykopávkách po celé České republice. Klasický archeolog Pavel Titz vám představí nezajímavější z těchto nálezů.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D., působí v Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především archeologií a uměním antického Říma a antickým náboženstvím. Účastnil se archeologických výzkumů v České republice, Velké Británii, Bulharsku, Libanonu, Izraeli, Egyptě a také v italských Pompejích.

Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny. Místa si můžete rezervovat na adrese . Další informace naleznete na webu cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, a. s., nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, , 475 286 138