Café Nobel: Počítače a kvantová revoluce

Přichází éra kvantových počítačů, které představují tak velký technologický skok, že mohou naši civilizaci změnit k nepoznání. Ve čtvrtek 15. února o tom v teplickém planetáriu pohovoří známý fyzik a astrofyzik Petr Kulhánek z pražského ČVUT.

Dosud neodezněla elektronická revoluce, která přivedla elektroniku a výpočetní techniku do všech oblastí života civilizace, a už nám klepe na dveře revoluce spinová. Místo náboje elektronu začínáme v našich zařízeních využívat spin a spolu s ním základní kvantové zákony mikrosvěta.

 Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., je profesorem aplikované fyziky, zabývá se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi. Vyučuje na Fakultě elektrotechnické a také na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Stál u zrodu sdružení Aldebaran Group for Astrophysics, je jeho prezidentem a také koordinátorem myšlenkové náplně serveru Aldebaran.cz. „Na svém kontě má Petr Kulhánek více než stovku vědeckých článků a vystoupení na mezinárodních konferencích. Napsal čtyři skripta, mnoho učebních a popularizačních textů a zároveň je autorem, editorem nebo spoluautorem řady knih o fyzice, astrofyzice a astronomii. O složitých věcech umí mluvit srozumitelně a vtipně, jak už několikrát prokázal i v rámci Café Nobel,“ zve koordinátor cyklu Frederik Velinský.

Café Nobel se uskuteční v prostorách planetária v Teplicích, začátek je v 18:00 h. Místa na přednášku si můžete rezervovat na adrese . Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, a. s., nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Foto: Poslední D-Wave 2000 Qubit Procesor, Steve Jurvetson, CC BY 2.0.

 Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, , 475 286 138