FSI zahájila přednášky pro žáky středních škol - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

FSI zahájila přednášky pro žáky středních škol

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahájila letošní rok přednáškami pro maturitní ročníky středních škol.

 Přednášky FSI proběhly v týdnu od 26. 2. do 1. 3. 2018 v rámci projektu podporovaného Ústeckým krajem: „Podpora polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji“.

Jako první škola, která se zapojila do této akce, byla Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, pro které si odborný pracovník FSI Ing. Jaromír Cais, Ph.D., připravil dvě přednášky na téma: „Kov – materiál, který utvářel civilizaci“ a „Slévárenství jako výrobní proces – dlouhá cesta od suroviny k odlitku“. Těchto přednášek se přímo v budově střední školy v Chomutově  účastnilo 50 žáků.

Na tuto akci navazovala přednáška pana prof. Štefana Michny, děkana FSI UJEP,  na téma: „Studijní programy na FSI a strojírenská technologie“. Tato akce proběhla dne 27. 2. 2018 na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole strojní, stavební a dopravní v Děčíně.

Pilotní akci přednášek FSI uzavřela v tomto týdnu Střední průmyslová škola Resslova. Přednášky se zhostila dne 1. 3. 2018 Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D., která přednášela na téma: „Nanotechnologie včera, dnes a zítra“. Přednáška byla směrovaná na žáky čtvrtých ročníků studijních oborů Strojírenství a Dopravní prostředky. Této akce se účastnilo 48 žáků SPŠ Resslova v Ústí nad Labem.

Spolupracovat se středními školami budeme zejména formou odborných přednášek, seminářů a workshopů pro jejich žáky a pracovníky,“ říká děkan FSI prof. Štefan Michna. „Dále chceme navázat na další spolupráci v rámci prohlídky fakultních laboratoří a seznámení žáků se studijními programy naší fakulty. Rádi bychom tak navýšili zájem žáků studovat technické obory na UJEP v Ústí nad Labem, “ dodává děkan.

Pro velký úspěch a zájem o přednášky bude FSI UJEP v tomto duchu v rámci spolupráce se středními školami pokračovat i nadále.

Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie., 475 285 555