Financování předvolebních kampaní pod mikroskopem úřadu pro dohled

Na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhne studentská konference o nových politických stranách.

Jsou mítinky s voliči součástí kampaně či nikoli? A vedl vlastně Miloš Zeman vůbec nějakou kampaň v uplynulých prezidentských volbách? S tím se aktuálně vypořádává Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jeho člen, Jan Outlý, vystoupí na jednodenní konferenci katedry politologie a filozofie FF UJEP.

Přednáška Jana Outlého a diskuze se studenty na téma  Šerif se slepými náboji aneb financování kampaně poprvé pod drobnohledem úřadu se uskuteční 16. dubna od 15:00 h na Filozofické fakultě UJEP. Outlý bude vysvětlovat poslání Úřadu a také to, jaké možnosti dohledu jeho úředníci mají.

To je zejména v souvislosti s počínáním Miloše Zeman v rámci jeho předvolební (ne)kampaně poměrně velký oříšek, který bude třeba vysvětlit“, říká Lukáš Novotný z katedry politologie a filozofie a jeden z organizátorů konference, přičemž naráží na současné debaty o tom, co všechno se započítává do nákladů prezidentských kandidátů, které mají být zaneseny do jejich účetnictví.

Konference, jejíž součástí bude také příspěvek Jana Outlého, bude hlavním výstupem studentského grantového projetu UJEP Niche parties jako téma politologické analýzy, do jehož řešení jsou zapojeni výzkumníci i studenti katedry politologie a filozofie FF UJEP. Projekt reflektuje narůstající vliv specifických politických stran, který je třeba vnímat v širším kontextu nástupu nových politických subjektů. Ten je dán významnými politickými a společenskými změnami, růstem sociálního napětí a celkově měnícím se politickým klimatem v Evropě,“ uvádí Pavel Hynčica, řešitel projektu.

Důležitým cílem konference je zapojení studentů do diskuse. „Koncept konference je postaven tak, aby studenti zapojení do projektu měli prostor k diskusi a načerpání poznatků, na nichž budou stavět svůj další výzkum,“ dodává Jan Charvát, další z řešitelů tohoto projektu.

Na konferenci vystoupí vedle odborníků z katedry politologie a filozofie FF UJEP zejména mladí výzkumníci stranických systémů z Fakulty sociálních věd UK v Praze a Metropolitní univerzity Praha.

Kontakt: M.A. Lukáš Novotný, Ph.D., , 475 286 517