SOLA FIDE/POUHOU VÍROU - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

SOLA FIDE/POUHOU VÍROU

Působivá výstava uváděná latinským SOLA FIDE/POUHOU VÍROU byla v posledních několika měsících důkladně připravována na děčínském zámku. Výsledek snah několika tuzemských i zahraničních institucí spatří veřejnost 24. 4. 2018 při slavnostní vernisáži.

Výstava, pod celým názvem SOLA FIDE/ POUHOU VÍROU. Luterská šlechta a její kulturní dědictví na Děčínsku a Ústecku, je dílčím výsledkem výzkumu, který je již dlouhodobě realizován na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústecká filozofická fakulta ji připravila spolu se správou děčínského zámku, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích a Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH Stadtmuseum v Pirně. 

„Významně se na přípravě výstavy podíleli i naši další partneři, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Muzeum města Ústí nad Labem a Oblastní muzeum v Děčíně. Naše spolupráce spočívala nejen v zapůjčení exponátů, ale také v odborných konzultacích, pomoci při vzniku doprovodných textů či přípravě výstavního katalogu,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP a jedna z autorek výstavy.

Exponáty na výstavu zapůjčily také další instituce jako např. Strahovská knihovna či Biskupství Litoměřické. „Dva exponáty byly poskytnuty i saským partnerem, Městským muzeem v Pirně,“ doplňuje děkanka.

Výstava je však „pouhou“ částí rozsáhlého společenského a kulturního programu, který ji provází. Projekt podobného rozsahu by nebylo možné realizovat bez vnější finanční podpory. Tu stěžejní zajistila laskavá finanční pomoc projektu Eurogionu ELBE/LABE Společná minulost – fenomén luterské šlechty a jeho dědictví na Ústecku a Děčínsku / Gemeinsame Geschichte – das Phänomen der Lutherischen Adelstämme und sein Erbe in der Region Ústí und Děčín. Připravovaný katalog pak dílem zafinancuje i Česko-německý fond budoucnosti, díky jehož podpoře bude text přístupný i německých čtenářům.

Významná je také podpora Ústeckého kraje, která je směřována právě do doprovodného programu. V jeho rámci jsou připraveny přednášky, koncerty renesanční duchovní hudby a také komentované prohlídky kostelů ve Svádově a Valtířově. Tyto kostely jsou unikátními památkami na renesanční luterskou šlechtu a veřejnosti jsou běžně nepřístupné.

„Prohlídky kostelů připravila filozofická fakulta společně s naším Národním památkovým ústavem sídlícím v Krásném Březně. Právě ústecký památkový ústav provozuje kostel sv. Floriána, který je taktéž jednou z významných památek tohoto období. Návštěvníci jsou v rámci běžného průvodcovského provozu zváni i sem,“ uvádí Petr Hrubý, ředitel NPÚ v Ústí nad Labem.

Děčínská výstava bude, stejně jako ostatní zámecké prohlídkové okruhy, otevřena každý den od 9:00 do 17:00 h, v červenci a srpnu pak do 18:00 h. „Připraveny jsou i edukační programy pro střední a základní školy, na jejichž přípravě se podílejí studenti učitelství na FF UJEP. S podobnými programy máme dobrou zkušenost, dokážou malé i větší návštěvníky vtáhnout do děje a přiblížit jim problematiku pro ně srozumitelným a zajímavým způsobem,“ doplňuje Iveta Krupičková, ředitelka Zámku Děčín, kde výstava potrvá až do 30. září 2018.

Výstava SOLA FIDE/POUHOU VÍROU do jisté míry navazuje také na oslavy výročí vystoupení Martina Luthera, který v roce 1517 přibil svých 95 tezí na vrata zámeckého kostela ve Witenbergu. Velmi záhy po Lutherově vystoupení se jeho učení rozšířilo i do severních a severozápadních Čech. „První luterský kazatel se objevil v roce 1518 v rezidenci Salhausenů v Benešově nad Ploučnicí a brzy se pak nová víra rozšířila do nedalekého Děčína. Naše výstava má tedy připomenout i toto výročí,“ uvádí Michaela Hrubá.

Filozofická fakulta UJEP u příležitosti výstavy vydává taktéž publikaci T. Šimkové Hrad přepevný je Pánbůh náš. Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury, kterou si návštěvníci výstavy budou moci na místě zakoupit.

Kontakt: Jana Burdová, , +420 475 286 400