Zdeněk Růžička – Argumenty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Zdeněk Růžička – Argumenty

Studentky oboru kurátorská studia zvou na výstavu Argumenty Zdeňka Růžičky. Projekt je součástí výstavního cyklu „Nestůj… a pojď!“, který představuje vizuální tvorbu současných umělců. Cyklus je realizován v Galerii Rampa a Billboart Gallery v Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy proběhne 2. května v 18:00 h ve veřejném prostoru před areálem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. (Billboart Gallery, Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 400 01)

Výstava potrvá do 31. srpna 2018. Otevřeno nonstop.

Výstava je pořádána v rámci studijního předmětu Kurátorský workshop IV studentkami druhého ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia FUD UJEP.

Výstavní cyklus uvedou kurátorky výstavy: Andrea Čerbačeská, Anna Soukupová, Nikola Nováková

Více…

FB událost 

FB Billboart Gallery

Kontakt: Klára Mrkusová,, + 420 475 285 187, +420 720 695 790