Dětské Café Nobel: Tajemní bohové starých Egypťanů - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dětské Café Nobel: Tajemní bohové starých Egypťanů

Proč měli staroegyptští bohové zvířecí hlavy? Egyptolog doc. Jiří Janák, Th.D., z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy bude vyprávět jejich příběhy a vysvětlí, jak a proč je staří Egypťané zobrazovali. V úterý 15. května na dětském Café Nobel Bez kofeinu v ústecké kavárně Fokus kafe.

Staroegyptské písmo, umění a především náboženství byly vždy úzce spjaté s přírodou, nebeskými tělesy, atmosférickými jevy, zvířaty a rostlinstvem. Již v antice si někdy staří Egypťané za takovou provázanost kultu a přírody vysloužili obdiv, ale většinou spíš posměch. Někteří řečtí a římští cestovatelé totiž nepoznali v podivném způsobu zobrazování egyptských bohů nástroj umožňující popsat a přiblížit lidem jinak neuchopitelné božské síly, a vnímali jej jako doklad přímé úcty Egypťanů k obskurně vyhlížejícím bytostem či zvířatům jako takovým. Podobné nepochopení přežívá i dnes.

„Zajímá vás, proč nosili staroegyptští bohové na hlavách nejen koruny, ale i husy a jiné ptáky, provazy, květiny, nábytek, nebo dokonce zadek lva? I to vám prozradí egyptolog Jiří Janák,“ zve koordinátor Café Nobel Frederik Velinský.

Egyptolog doc. Jiří Janák, Th.D., je od roku 2000 členem týmu Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se specializuje na výzkum staroegyptského náboženství a interpretaci náboženských a magických textů. Podílí se na terénních archeologických výzkumech v Egyptě a v rámci stipendijních pobytů působil na univerzitách v Bonnu, Oxfordu a na Brownově univerzitě v americkém Providence.

Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny. Místa si můžete rezervovat na adrese . Další informace naleznete na webu cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, , 475 286 138