Mobilní sklářská pec na Dnech vědy a umění

V rámci Dnů vědy a umění pořádaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, představí fakulta umění a designu jeden ze svých ateliérů… 16. 5. 2018 na Kostelním náměstí u OC Forum.

Studenti ateliéru Sklo pod novým vedením MgA. Marcela Mochala předvedou své práce u mobilní sklářské pece. Návštěvníkům se naskytne příležitost uvidět tradiční foukání skla horkou technikou přímo na ulici mimo obvyklé prostředí sklářské hutě. Studenti budou se sklářským mistrem postupně vzorovat svých pět vybraných návrhů na téma skleněná váza bez minulosti. Proběhne také ukázka foukání do dřevěných forem a následné hutní zdobící techniky.

Mobilní pec bude již dnes večer instalována a roztopena u OC Forum. Aby pro zítřejší akci dosáhla optimální potřebné teploty, je nutné její postupné natápění. Proto bude její obsluha s pecí na Kostelním náměstí nocovat,“ říká Michal Červenka, organizátor Dnů vědy a umění na UJEP.

Design váz je výstupem workshopu, který proběhl v dubnu jako společná akce ateliéru Sklo a ateliéru Design keramiky v detašovaném pracovišti Dubí.

/16. května 2018 / 10–18 h / Kostelní náměstí, Ústí nad Labem

FB událost mobilní sklářské pece…

FB událost Dny vědy a umění…

Program a podrobné informace ke Dnům vědy a umění UJEP…

Univerzitní festival Dny vědy a umění 2018 probíhá za laskavé finanční podpory Ústeckého kraje.