Prof. Jan Kopka dnes převzal jmenování emeritním profesorem UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Prof. Jan Kopka dnes převzal jmenování emeritním profesorem UJEP

Na dnešním zasedání Vědecké rady UJEP předal rektor, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., jmenování emeritním profesorem prof. Janu Kopkovi. Toto čestné označení „emeritní profesor“ bylo prof. Kopkovi uděleno na návrh Přírodovědecké fakulty UJEP.

Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., bude již navždy v historii UJEP figurovat jako první zakládající rektor. Od roku 1990 aktivně působil ve Spolku pro založení univerzity a jako děkan tehdejší Pedagogické fakulty byl jedním z hlavních autorů projektu založení univerzity. Z pozice prvního rektora UJEP zahájil v roce 1991 jednu z významných kapitol rozvoje vysokého školství v Ústí nad Labem.

V odborné oblasti přednášel prof. Jan Kopka hlavně algebraicky zaměřené disciplíny a dále metody řešení matematických úloh. V oblasti didaktiky se zabýval především problematikou, jak prezentovat matematiku a jak ve školské matematice využívat heuristické strategie při řešení problémů.

Přednášel na univerzitách v Norsku, Švédsku, Anglii, Francii, Německu, Rusku, Polsku, Maďarsku a v USA. Během svého působení na UJEP publikoval přibližně 200 článků, 15 skript, 8 knih a 7 učebnic.

Gratulujeme k získání čestného označení „emeritní profesor“!