Dnes na UJEP Jeho Magnificence x 2! - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Dnes na UJEP Jeho Magnificence x 2!

Zima v našem kraji

Jeho Magnificence pan rektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., dnes na UJEP přijal současného předsedu konference rektorů, rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáše Zimu. Tedy, ne že by ho přijal ke studiu… Oba vážení pánové spolu jednali o důležitých věcech, což jsou v dnešní době hlavně finance, ale dostalo se i na vědu a výzkum.

Větruše dostála svému jménu

Pražský rektor zhodnotil během schůzky pozitivně také úlohu, kterou naše univerzita sehrává v kraji nejen jako vzdělávací instituce, ale i po stránce kultivace prostředí a motivace populace. Oba rektoři poobědvali v oblíbené restauraci na Větruši, která dostála svému jménu a zpestřila jim výhled na město Ústí nad Labem dramatickými poryvy větru. Setkání rektorů svědčí o chuti obou univerzit i nadále spolupracovat na aktuálních tématech.

Tisková zpráva