Univerzita severu začíná včelařit

Drsný sever brzy zjihne medem.

Ano. Jsme univerzita severu. Život je tu drsný, zato opravdový. Milujeme tohle místo. Za Sudety dýcháme a sveřepě pečujeme o zárodky pozitivních změn, protože v nich vidíme obrovský potenciál. Víme, že tenhle kraj má budoucnost. Že je tu jakási “díra v Matrixu”, prostor pro inovace, nové myšlenky a metody, pro improvizaci, pro evoluci. A zároveň máme někdy ze všech těch výzev, které nám náš kraj předkládá, hořko v ústech. Nu, a teď si to všechno pěkně osladíme vlastním medem!

Make honey, not war!

Na pozemcích UJEP v ústeckém Vaňově bylo dnes instalováno celkem 15 včelích úlů, a to pod odborným vedením Augustina Uváčika, učitele včelařství a uznávaného odborníka, který dohlížel na rozjezd včelínů i na střechách České filharmonie, Pražského arcibiskupství, Hotelu Hilton Old Town, Hotelu InterContinetal Prague a dalších institucí. Jak vidno, městským včelařením nijak nevybočujeme, naopak se řadíme po bok světových institucí, které si uvědomují jeho přínos.

Včely UJEP pochází z mírného, nerojivého, pro městské prostředí ideálního plemene Singer F1 a celá univerzita se již nyní těší na první výnos na jaře 2019. Pokud vše půjde dobře, očekáváme něco přes 400 kg medu. Co s ním budeme dělat? Budeme na něj chytat nové studenty! Protože, jak známo, kdo jednou sedne UJEP na lep, ten se už neodlepí, zůstává a žije dobrodružný příběh severu spolu s námi!