Západ vs. východ: srovnání úrovně výzkumu

Ekonomická mezera se pomalu uzavírá, ve vědě jsme ale stále pozadu.

Proč jsou země EU13 stále pozadu, co se týče úrovně vědy a výzkumu na univerzitách? A je tomu tak skutečně nebo jde „jen“ o to, že autoři výzkumů na zdejších univerzitách mají na pažbách svých pomyslných akademických brokovnic stále příliš málo citačních zářezů?

Co je za námi a co před námi?

Hraje roli fakt, že se země bývalého východního bloku soustředily na snahu zvýšit procento vzdělané populace a výzkum nebyl na prvním místě? Nebyl snad přechod ze starých pořádků po revoluci dost radikální? Začne se teď mezera mezi úrovní vědy na západě a na východě uzavírat nebo jsou tu nové překážky v podobě politických tlaků a dalších hrozeb? A co mohou univerzity dělat pro to, aby se živná půda pro vědu a výzkum zlepšila?

Na UJEP jsme se například, po vzoru obrozenců, rozhodli postavit vědě pěknou zlatou kapličku.

Hlubší analýzu problému si přečtěte v aktuálním čísle UNIVERSITAS!

(Pokud jste si ji tedy již nepřečetli anglicky v Times Higher Education, kde vyšla letos v květnu a odkud ji v UNIVERSITAS převzali.)