Změny v hodnocení vědy a výzkumu - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Změny v hodnocení vědy a výzkumu

Od kdy se dotknou univerzit?

K první aplikaci měnícího se systému hodnocení vědy a výzkumu dojde letos v prosinci. O jaké změny konkrétně půjde? Je důvod bát se o dosavadní prostředky? Jak rychle se bude potřeba přizpůsobit? Aktuální číslo časopisu Universitas přináší hned několik článků o změnách v systému hodnocení a financování vědy a výzkumu v ČR.

17+? Jen pro „plnoleté“!

rozhovoru s Petrem Dvořákem se rozebírá nová metodika 17+, jejíž zavedení by, kromě jiného, mělo omezit akademicky jaksi „nedospělé“ publikování v predátorských časopisech. Negativnímu vlivu kafemlejnku na úroveň hodnocení vědeckých výstupů a v důsledku tedy leckdy i na kvalitu výzkumu jako takového, se věnuje komentář Stanislava Myšičky. Zuzana Keményová z Hospodářských novin pak ve svém článku rozebírá 5 modulů nově zaváděné metodiky hodnocení.

Přečtěte si to. A pak se zase raději vraťte k vědě. Protože to je to, o co by mělo jít v první řadě. Doufejme, že podle nové metodiky to tak i bude.

(Do not o)Press

SCIENCE