Člověk a pískovec

Nová kniha PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D.

Když žijete v krajině, kde neujdete krok, abyste nezakopli o Tiské skály či Labské pískovce, nemůže se vlastně vaše kniha ani jmenovat jinak. Kamil Podroužek se historii pískovce věnuje v rámci svého působení v Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, což je i přes ten odrazující název celkem zajímavé oddělení. Možná byste to v rámci filozofické fakulty nečekali, ale odborníci, kteří tu působí, bývají osmahnutí sluncem a ošlehaní větrem, protože podstatnou část své pracovní doby tráví ve skalních průrvách, středověkých sklepeních a hradních rozvalinách. A když zrovna nevisí někde z lana, pracují ve své “laboratoři” na FF UJEP se špičkovým technickým vybavením, které jim každý normální památkářský smrtelník může jen závidět.

Tolik krátké zamyšlení pro ty, kteří letos nad přihláškami na VŠ váhají nad tím, jak se takový vystudovaný historik může zajímavě profesně uplatnit…

Knihu lze od včerejška zakoupit v univerzitním knihkupectví v kampusu UJEP a vy se místo dalšího čtení raději podívejte, kde všude se při studiu v Českém Švýcarsku dá lézt na pískovce!