Nový ak. rok zahájí i univerzitní kaple

17. října od 17:00 se tu bude sloužit první ekumenická bohoslužba slova.

A to pod vlajkou pro univerzitu velmi relevantního přísloví: Neopouštěj moudrost – bude tě chránit, miluj ji – bude o tebe pečovat. (Př 4, 6).

Úspěšný akademický rok je zkrátka a dobře třeba zajistit na všech frontách. A tak jsme to vzali pěkně zeširoka. V programu RE:START jsme se postarali o vydatný finanční příspěvek pro univerzitu i celý region. Za asistence těch největších regionálních běžeckých hvězd  jsme se proběhli naším moderním kampusem, abychom zjistili, jestli je všechno připraveno a na svém místě. Pod záštitou boha moudrosti Apollóna a za velmi ceněné účasti prorektora pro vědu, docenta Nováka, jsme uspořádali rituální noční oslavu vědy. Lačným Múzám jsme prostřednictvím FSE UJEP, PF UJEP a FF UJEP předhodili FSEfest, Tichého pajdu a doprovodný program k festivalu Kult. A samozřejmě jsme jaksepatří přivítali zelenáče.

Zbývá obstarat boží požehnání, o což se, jak pevně doufáme, postará právě výše řečená mše, jakož i další zajímavé (a zdaleka ne vždy jen liturgické) dění v univerzitní kapli, které můžete sledovat na téhle progresivní facebookové stránce.

Tak tedy: Deo juvante sapientia superat moras!